Odzyskiwanie danych z macierzy RAID Jak najlepiej wykorzystać macierz RAID do odzyskiwania danych

Bezpieczne przywracanie danych z macierzy RAID 0+1.
Odtwarzanie danych RAID 0+1

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID Macierz RAID (Redundant Array of Independent Disposableructive /raid) jest jedną z najbardziej niezawodnych metod tworzenia kopii zapasowych danych dostępnych obecnie na rynku. W urządzeniu RAID każdy węzeł w macierzy jest przypisany do pojedynczego fizycznego gniazda na płycie głównej i jest wypełniony pamięcią o dostępie losowym (RAM). Pozwala to na przechowywanie ogromnych ilości danych na niewielkiej przestrzeni. Jest to główny powód, dla którego macierz RAID jest często wykorzystywana do przechowywania danych na poziomie przedsiębiorstwa. Pojemność dysku twardego potrzebna do optymalnego działania macierzy RAID wynosi zazwyczaj ponad 10 PB. Biorąc pod uwagę te wartości, możliwość utraty danych w wyniku działania wielu czynników jest stosunkowo niewielka.

Przywracanie danych z macierzy RAID 0+1 obsługa.

Jednak gdy zapotrzebowanie na dane jest większe niż 10 PB, wartość redundantnej macierzy urządzeń rozłącznie redundantnych znika i nie ma gdzie umieścić danych. Zawsze istnieje ryzyko awarii urządzeń redundantnych, ale istnieją sposoby na zminimalizowanie tego ryzyka. Jednym z nich jest zastosowanie mirroringu RAID. Łącząc dwa lub więcej redundantnych urządzeń w jedno lustro, można znacznie zwiększyć całkowitą pojemność macierzy RAID. Dzięki temu można lepiej wykorzystać dostępną pamięć RAM, a tym samym zmaksymalizować wydajność macierzy RAID.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID firma dostojna i warta poparcia.

Aby lepiej zrozumieć znaczenie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w przypadku awarii macierzy RAID, przyjrzyjmy się systemowi Raid Task System, czyli TRSS. TRSS jest simpleksową wersją odzyskiwania danych z macierzy RAID. Jest to metoda wykonywania kopii zapasowych na serwerze, a ponadto jest wysoce konfigurowalna i dość tania. Raid Task System został opracowany przez Dane’a Andersona i Michaela J. Cafarellę jako sposób na wykonanie podstawowej kopii zapasowej systemu plików serwera podczas przerwy w dostawie prądu. Chociaż oprogramowanie to ma wiele wariantów, większość ludzi używa tylko tego, które zna i rozumie.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 0+1 patentowy warsztat.

Problem z tym systemem Raid Task simplex polega na tym, że tworzy on kopie zapasowe plików tylko na jednym dysku twardym, co jest problematyczne z kilku powodów. Po pierwsze, ponieważ kopie zapasowe plików są tworzone tylko na jednym dysku twardym, nie chronimy naszych danych na żadnych innych dyskach wtórnych, takich jak Fibre Channel (FC) lub redundantna sieć pamięci masowej (RAS). Ponadto, jeśli coś się stanie z podstawowym dyskiem FC i ulegnie on awarii, dane nadal znajdują się w serwerze. Dlatego większość firm stosuje RAID w swoich macierzach FC, takich jak Apple Magician czy Netorama.

Kolejną dobrą cechą systemu Raid Task jest to, że jest on dość łatwy do zrozumienia. Każdy dysk ma inne zadanie, co czyni go w pewnym sensie zrozumiałym. Każdy dysk działa jako dysk logiczny, a dane są zapisywane na tym dysku. Jeśli coś pójdzie nie tak z jednym z dysków, np. awaria lub uszkodzenie sprzętu, dane są nadal bezpiecznie umieszczane na właściwym dysku logicznym. Jeśli coś pójdzie nie tak i system Raid Task ulegnie awarii, dane są odzyskiwane z dodatkowej sieci pamięci masowej FC.

Aby skonfigurować system Raid Task, należy najpierw dysponować następującymi elementami: Urządzenia FC, system okablowania, serwery z co najmniej dwoma portami FC i jednym portem fibre channel, cel iSCSI, menedżer raid, sterownik odzyskiwania macierzy RAID, system oparty na Live CD lub DVD oraz RAID Recovery appliance. Konieczne jest również posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows Server. Po zainstalowaniu tych komponentów można przystąpić do instalacji Raid Task. Ten krok jest prosty i można go wykonać klikając na ikonę „Raid Setup” na pulpicie.

Odtwarzanie danych z macierzy RAID wydatki plus sposobności.

Po wykonaniu tego kroku zostanie wyświetlony monit o podanie typu woluminu, którym może być raid compact lub raid mirror. Po wybraniu właściwego trybu pracy można przystąpić do instalacji serwera docelowego iSCSI. Ten krok wymaga włożenia pustego dysku do zasobnika dysków, który znajduje się w prawym górnym rogu zasobnika systemowego. Następnie można kliknąć na przycisk „Start”, aby rozpocząć proces instalacji.

Ostatni krok polega na włożeniu dysku fibre channel do najbardziej lewego gniazda na karcie FC. Oba kable powinny być teraz połączone i powinna zacząć migać czerwona kontrolka. W przypadku korzystania z serwera NAS Toshiba e, powinna migać również kwadratowa kontrolka. Po pomyślnym zakończeniu całego procesu cała struktura dysku powinna być teraz widoczna. Następnie należy wypełnić wszystkie niezbędne konta użytkowników i skonfigurować ustawienia w taki sposób, aby system działał jak najsprawniej podczas wykonywania zadania Raid w menedżerze plików Nautilus.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte